top of page
MirjamOffringa_kwasten_5693Amsterdam-bewerkt.jpg
IMG_5197.heic
IMG_5484.HEIC

Kunst in de openbare ruimte

De meeste mensen lopen eraan voorbij, druk met een andere wandelaar in gesprek of al scrollend op een mobieltje. Ik heb het hier over kunst in de openbare ruimte.

Dat is ontzettend jammer. Want wie de tijd neemt om goed te kijken, wordt vaak stil van binnen. Omdat je daarna al gauw beseft dat het hier om iets heel bijzonders gaat.

Kunst in de openbare ruimte is niet voor niets op een specifieke plek neergezet. En de kunstenaar heeft niet voor niets voor een bepaalde vorm en bepaald materiaal gekozen.

Tijdens de projectweek bij jou op school duiken we daarom helemaal in dit interessante vakgebied binnen de beeldende kunsten. Want stel dat je overweegt kunstenaar te worden, is het interessant te weten dat dit de grotere opdrachten zijn voor een kunstenaar waar al gauw een jaar lang of langer aan wordt gewerkt.

We gaan daarom naar buiten en heel veel kijken en analyseren, ons inleven en bespreken.

Daarna gaan de leerlingen op school zelf aan de slag. Door eerst zelf veel te onderzoeken en te experimenteren en daarna keuzes te maken. Totdat iedereen klaar is voor de pitch aan het einde van de projectweek. Want er vallen prijzen te winnen voor diegenen die het meest hun best hebben gedaan zoveel mogelijk te experimenteren en te onderzoeken, waarna ze een weloverwogen keuze hebben kunnen maken, wat visueel wordt gemaakt met een miniatuur en toegelicht met een overtuigende toespraak richting de 'commissie'.

Voor de bovenbouwers van het VO

en leerlingen op een MBO of HBO.

Onderdeel E: Mens en maatschappij

Kerndoel 38: 

De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

Kerndoel 39:

De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

Kerndoel 40:

De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.

Onderdeel F: Kunst en cultuur

Kerndoel 48:

De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

Kerndoel 49:

De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

Kerndoel 50:

De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst.

De leerling leert met behulp van visuele middelen verslag te doen van deelname aan de bijbehorende kunstzinnige activiteiten, zowel als toeschouwer als deelnemer.

Kerndoel 51:

De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars.

Kerndoelen (SLO - VO)

Over Mirjam

In 2010 studeerde Mirjam af aan de kunstacademie, Minerva in Groningen, als autonoom beeldend kunstenaar. Zes jaren later won zijn de Van Lanschot Kunstprijs 2016 waarna ze op gerenommeerde plekken exposeerde, zoals de Nieuwe Kerk in Amsterdam, the Wallhouse #2, onderdeel van het Groninger museum en Kunstpunt Groningen en het MOW (museum de Oude Wolden in Bellingwolde).

Om haar enthousiasme voor kunst over te kunnen brengen op kinderen en jongeren, volgde ze binnen schooljaar 2017-2018 de BIK-opleiding (BIK = Beroepskunstenaar In de Klas) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Sindsdien heeft ze al meer dan 600 workshops op maat mogen aanbieden. Op basisscholen, het Speciaal Onderwijs, maar ook het Voortgezet onderwijs en binnen culturele instellingen in Friesland, Groningen en Drenthe.

 

Ook voor het Groninger museum ontwierp zij korte workshops, incl. korte rondleiding voor kinderen (7-13 jaar) op maat, die aansloten op de fototentoonstelling van de Amerikaanse fotograaf David LaChapelle en een jaar later op de tentoonstelling van glaskunstenaar Chihully.

Veel opdrachten heeft Mirjam te danken aan Kunstpunt Groningen, maar ook de stichting Kunst & Cultuur Groningen-Drenthe. Deze stichting gaf Mirjam de mogelijkheid nieuwe workshops te ontwikkelen voor kleuters, waarna ze deze opnamen binnen het cultuurmenu voor basisscholen in de provincie Drenthe.  

Voor Kunstpunt Groningen gaf Mirjam interactieve rondleidingen. Langs kunst in de Openbare Ruimte in Groningen en tijdens de Noorderlicht Fotomanifestatie 2019. Daarna bezocht ze voor een pilot van Kunstpunt Groningen ook het Montessori Lyceum in Groningen, waar ze een nieuw onderwijspakket over Kunst in de Openbare ruimte ging testen. Uiteraard heeft die ervaring Mirjam geïnspireerd een compleet lespakket over Kunst in de Openbare Ruimte in Amsterdam te ontwerpen, toen ze besloot naar Amsterdam te verhuizen. Deze serie lessen heeft ze getest op het Montessori Lyceum in Amsterdam (MLA), waarna ze de puntje op de 'i' kon zetten. Het resultaat biedt ze hierbij aan: een compleet lespakket geschikt voor projectweken binnen het Voortgezet onderwijs. Toepasbaar op zowel de onderbouw als bovenbouw.

Overige klanten van Mirjam waren o.a. de Lawei Cultuureducatie in Drachten, DAF Assen, ICO Assen, Filmhub Noord, Film in Friesland en Keunstwurk Frieslân.  

 

In de zomer van 2023 is Mirjam verhuisd naar Amsterdam.

 

Heb je vragen of opmerkingen, neem contact op! 

bottom of page